Darmowe szkolenie dla student贸w PWr

 
 

Politechnika Wroc艂awska wraz z Fundacj膮 Rozwoju PWr zaprasza na szkolenie: Pozyskiwanie 艣rodków spoza uczelni na dzia艂alno艣膰 Kó艂 Naukowych i Organizacji Studenckich

Studenci Politechniki Wroc艂awskiej zaanga偶owani w dzia艂alno艣膰 kó艂 naukowych, organizacji studenckich i organizacji pozarz膮dowych mog膮 aplikowa膰 o darmowy udzia艂 w szkoleniu w jednej z dwóch grup:

  • Grupa weekendowa: 26.05– 28.05.2017 w godz. 10 – 18
  • Grupa tygodniowa: 23.05 w godz. 16-21, 25.05 w godz. 16-20, 26.05 w godz. 10-18, 30.05.2017 w godz. 16-20
  • Grupa niedzielna: 21, 28.05 i 4.06 w godz. 10 - 18
Zostan膮 uruchomione 2 z 3 proponoanych grup, polacamy zaznaczy膰 w zg艂oszeniu wszytkie pasuj膮ce terminy.

Aplikacje zawieraj膮ce informacje o dotychczasowej dzia艂alno艣ci spo艂ecznej oraz o planach na przysz艂o艣膰 w których aplikuj膮cy skorzysta z wiedzy jak膮 dostanie na szkoleniu nale偶y przes艂a膰 na adres szkolenia@frpwr.org lub z艂o偶y膰 w siedzibie Fundacji (D-20 pok. 808) do 24.04.2017. Osoby, bior膮ce udzia艂 w szkoleniu dostan膮 informacj臋 do 05.05.2017.

Szczegó艂owy opisz szkolenia znajduje si臋 w zak艂adce szkolenia.

Aplikacje b臋dzie rozpatrywa膰 komisja z艂o偶ona z Prorektora ds. Studenckich, Dyrektora Dzia艂u Studenckiego i Prezesa Fundacji Rozwoju PWr.

Osoby zg艂aszaj膮ce si臋 do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu je偶eli ich aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i nie pojawi臋 si臋 na szkoleniu zobowi膮zane b臋d膮 do wp艂acenia po艂owy ceny szkolenia (700 z艂) na rzecz Fundacji Rozwoju Politechniki Wroc艂awskiej.

 

Fundator Politechnika Wroc艂awska