Darmowe szkolenie dla studentów PWr

 
 

Politechnika Wrocławska wraz z Fundacją Rozwoju PWr zaprasza na szkolenie: Pozyskiwanie środków spoza uczelni na działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Studenci Politechniki Wrocławskiej zaangażowani w działalność kół naukowych, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych mogą aplikować o darmowy udział w szkoleniu w jednej z dwóch grup:

  • Grupa weekendowa: 26.05– 28.05.2017 w godz. 10 – 18
  • Grupa tygodniowa: 23.05 w godz. 16-21, 25.05 w godz. 16-20, 26.05 w godz. 10-18, 30.05.2017 w godz. 16-20
  • Grupa niedzielna: 21, 28.05 i 4.06 w godz. 10 - 18
Zostaną uruchomione 2 z 3 proponoanych grup, polacamy zaznaczyć w zgłoszeniu wszytkie pasujące terminy.

Aplikacje zawierające informacje o dotychczasowej działalności społecznej oraz o planach na przyszłość w których aplikujący skorzysta z wiedzy jaką dostanie na szkoleniu należy przesłać na adres szkolenia@frpwr.org lub złożyć w siedzibie Fundacji (D-20 pok. 808) do 24.04.2017. Osoby, biorące udział w szkoleniu dostaną informację do 05.05.2017.

Szczegółowy opisz szkolenia znajduje się w zakładce szkolenia.

Aplikacje będzie rozpatrywać komisja złożona z Prorektora ds. Studenckich, Dyrektora Działu Studenckiego i Prezesa Fundacji Rozwoju PWr.

Osoby zgłaszające się do wzięcia udziału w szkoleniu jeżeli ich aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i nie pojawię się na szkoleniu zobowiązane będą do wpłacenia połowy ceny szkolenia (700 zł) na rzecz Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

 

Fundator Politechnika Wrocławska