Fundacja członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 
 

W dniu 25 listopada 2016 nasza fundacja została członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Następnego dnia prezes Fundacji brał udział w konferencji połączonej z V Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w Krzyżowej w trakcie których były poruszane ważne dla trzeciego sektora kwestie.

Więcej informacji o Federacji na stronie www.

 
 
Fundator Politechnika Wrocławska