Informacja o likwidacji Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Informujemy że od 2 lipca 2018 rozpoczynamy proces likwidacji Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Decyzję taką ostatecznie podjęła Rada Fundacji 26 czerwca 2018 z uwagi na wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.
Zgodnie ze statutem likwidatorem został członek ostatniego Zarządu, mgr inż. Kamil Nawirski.

Fundator Politechnika Wrocławska