Informacje og贸lne

Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc艂awskiej powsta艂a 17 maja 1993 r. Za艂o偶ycielami Fundacji - Fundatorami - byli:

  • "Budexpol" Spó艂ka z o.o.;
  • Kombinat PZL "Hydral" we Wroc艂awiu;
  • Politechnika Wroc艂awska;
  • Elektrownia "Turów";
  • Gmina Wroc艂aw;
  • Urz膮d Wojewódzki w Wa艂brzychu;
  • Gmina Wa艂brzych.

Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc艂awskiej (zwana dalej Fundacj膮) zosta艂a zarejestrowana 29 wrze艣nia 1993 r. przez S膮d Rejonowy w Warszawie (Rejestr Fundacji nr 3872).

W 2004 r. zosta艂a powo艂ana Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna. Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc艂awskiej zosta艂a w listopadzie 2004 r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod numerem KRS 0000221348 w Rejestrze Przedsi臋biorców i w Rejestrze Stowarzysze艅 i Innych Organizacji Spo艂ecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zak艂adów Opieki Zdrowotnej.

Cele funkcjonowania Fundacji zawiera Statut Fundacji.

Fundator Politechnika Wroc艂awska