Informacje og├│lne

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej powstała 17 maja 1993 r. Założycielami Fundacji - Fundatorami - byli:

  • "Budexpol" Spó┼éka z o.o.;
  • Kombinat PZL "Hydral" we Wroc┼éawiu;
  • Politechnika Wroc┼éawska;
  • Elektrownia "Turów";
  • Gmina Wroc┼éaw;
  • Urz─ůd Wojewódzki w Wa┼ébrzychu;
  • Gmina Wa┼ébrzych.

Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc┼éawskiej (zwana dalej Fundacj─ů) zosta┼éa zarejestrowana 29 wrze┼Ťnia 1993 r. przez S─ůd Rejonowy w Warszawie (Rejestr Fundacji nr 3872).

W 2004 r. zosta┼éa powo┼éana Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna. Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc┼éawskiej zosta┼éa w listopadzie 2004 r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S─ůdowym pod numerem KRS 0000221348 w Rejestrze Przedsi─Öbiorców i w Rejestrze Stowarzysze┼ä i Innych Organizacji Spo┼éecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zak┼éadów Opieki Zdrowotnej.

Cele funkcjonowania Fundacji zawiera Statut Fundacji.

Fundator Politechnika Wrocławska