Informacje ogólne

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej powstała 17 maja 1993 r. Założycielami Fundacji - Fundatorami - byli:

  • "Budexpol" Spółka z o.o.;
  • Kombinat PZL "Hydral" we Wrocławiu;
  • Politechnika Wrocławska;
  • Elektrownia "Turów";
  • Gmina Wrocław;
  • Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu;
  • Gmina Wałbrzych.

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (zwana dalej Fundacją) została zarejestrowana 29 września 1993 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie (Rejestr Fundacji nr 3872).

W 2004 r. została powołana Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna. Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej została w listopadzie 2004 r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000221348 w Rejestrze Przedsiębiorców i w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Cele funkcjonowania Fundacji zawiera Statut Fundacji.

Fundator Politechnika Wrocławska