Likwidacja Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

 
 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji, KRS 0000221348, z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie likwidacji Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej wszczęta została likwidacja Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu. Na likwidatora wyznaczono Pana mgr inż. Kamila Nawirskiego. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 17.09.2018 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław lub poprzez e-mail: fundacja@pwr.edu.pl

 

Fundator Politechnika Wrocławska