Rozwój Politechniki Wrocławskiej 2016/2017

 
 

Zapraszamy do zapozanania się z raportem z badań Rozwój Politechniki Wrocławskiej 2016/2017 przeprowadzonym na zlecenie naszej fundacji przez mgr Joannę Tomaszewską - doktorantkę Uniwersystetu Wrocławskieg.

 

Z raportu można się dowiedzieć m.in czym jest rozwój dla społeczności Politechniki Wrocławskiej oraz jakie działania społeczne są najważniejsze  dla naszej społeczności. 

 

 

RAPORT Z BADAŃ [większe onko]

 
Fundator Politechnika Wrocławska