Spotkanie stypendystek z darczyńcami - państwem Leszczyńskimi.

 
 

Korzystając z wizyty Państwa prof. Danuty i Jerzego Leszczyńskich we Wrocławiu Fundacja zorganizowała spotkanie fundatorów stypendium własnego imienia wraz ze stypendystkami, które otrzymały to wyróżnienie: Iloną Góral i Angeliką Piotrowiak. Państwo Leszczyńscy są absolwentami wydziału chemicznego naszej uczelni i od blisko 30 lat pracują na uczelniach amerykańskich, m.in. University of Florida, Jackson State University czy Lawrence Livermoore National Laboratory. W 2014 roku podjeli decyzję o ustanowieniu stypendium w wysokości tysiąca dolarów dla najlepszej studentki wydziału chemicznego. Studentka jest wybierana przez kapitułę zgodnie z regulaminem stypendium. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Stypendystki opowiedziały o tym na co przeznaczyły środki (głownie na podróże) oraz o dalszych planach związanych z nauką (studia drugiego stopnia i doktorat). Państwo Leszczyńscy opisali dosyć dokładnie system uniwersytecki w USA i przedstawili największe wyzwania dla amerykańskich studentów. Padło też pytanie dlaczego właśnie kobiecie jest przyznawane stypendium. Odpowiedź jest prosta: dziewczyny maja trochę trudniej w tej profesji, a prof. Danuta coś o tym wie.

Równocześnie gratulujemy prof. Jerzemu Leszczyńskiemu nadania przez Politechnikę Wrocławską tytułu doktor honoris causa. Naukowiec został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie strukturalnej chemii obliczeniowej oraz w uznaniu zasług dla Politechniki Wrocławskiej. Warto odnotować słowa jakimi zwrócił się do społeczności naszej uczelni. Przypomniał słowa Jana Zamojskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” i sparafrazował słowa Johna Fitzgeralda Kenned’ego, mówiąc: „Nie pytaj swojej uczelni, co ona może zrobić dla ciebie, ale spytaj, co ty możesz zrobić dla niej. Myślę, że jeśli będziemy kierować się tymi przesłaniami, to Politechnika Wrocławska będzie mogła nadal szczycić się wieloma wspaniałymi absolwentami i to właśnie oni sprostają wyzwaniom, dzisiejszych czasów”.

Fundator Politechnika Wrocławska