Stypendia Fundacji Rozwoju PWr 2016 wręczone!

 
 

Jak co roku Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej wręczyła stypendia naukowe dla studentów z niepełnosprawnością. Za rok akademicki 2015/2016 wyróżniono 68 osoby, które pomimo problemów zdrowotnych osiągają dobre wyniki w nauce. Łączna pula przeznaczona na stypendia wyniosła ponad 120 000 zł

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w trakcie Gali Aktywności Studenckiej 30 maja 2016 w Auli Naszej Uczelni.

Stypendyści otrzymali wyróżnienie z rąk:
Rektora PWr prof. Tadeusza Więckowskiego
Prorektora ds. Studenckich prof. Zbigniewa Sroki
Posła na Sejm Sławomira Piechoty
Prezesa Fundacji inż. Kazimierza Pabisiaka

 

fot. K. Mazur

Fundator Politechnika Wrocławska