Zmiana w zarządzie Fundacji

 
 

Nowym prezesem Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej został Kamil Nawirski. Taką decyzję podjęła we wtorek, 14 czerwca 2016 r. Rada Fundacji.

Mgr inż. Kamil Nawirski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Od samego początku zaangażowany jest w działalność społeczną i organizacyjną m.in. w: komisjach stypendialnych dla studentów (2005-2009), Dyskusyjnym Klubie Filmowym Politechnika (2006-2008), Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego Inżynierii Środowiska (2008-2011), Zarządzie Parlamentu Studentów (2008-2010), Kolegium Senatorów Studenckich (2010-2011), Biurze Informacji Studenckiej (2010-2011).

Reprezentował również studentów naszej uczelni w organizacjach ogólnopolskich. Był Sekretarzem Forum Uczelni Technicznych (2010-2011) i członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej (2011).

Po studiach został prezesem Fundacji MANUS (2011 – 2016) znacznie poszerzając obszar działań organizacji oraz zaangażował się w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu.


Jednocześnie Rada Fundacji przyjęła uchwałę oceniającą ustępującego prezesa o następującej treści:

Rada Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej wyraża najwyższe uznanie i przekazuje stosowne podziękowanie Panu inżynierowi Kazimierzowi Pabisiakowi, który przez blisko dwa lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pan Prezes ogromnym wysiłkiem dokonał diagnozy stanu Fundacji i zbadał jej działanie w okresie ostatnich 4 lat. Dzięki temu umożliwił stworzenie podstaw dla dalszego skutecznego funkcjonowania Fundacji.

Nowy prezes obowiązki zacznie pełnić 1 lipca.


Fundator Politechnika Wrocławska